Anunturi

Anunt concurs - Erata

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

DESCARCA ETATA

 

In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant

corespunzator functiilor contractuale ~i a criteriilor de promovare In grade sau trepte

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri

pub lice, cu modificarile si completarile ulterioare prin HG nr.l 027/2014, Spitalul de Psihiatrie

si pentru Masuri de Siguranta ~tei organizeaza lncepand cu data de 10.09.2019, ora 10,00,

Ia sediul unitatii, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe perioada

nedeterminata, din cadrul unitatii.

 

 

 

 

DESCARCA ANUNT TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

DESCARCA ETATA

Please publish modules in offcanvas position.